سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر آغازی پایانی دارد...اگرچه تلخ و غم انگیز باشد...

و اکنون شاید موسم خداحافظی من با خانه ی مجازی باشد...

بی دلیل و مقدمه...

کوله بار خاطره های تلخ و شیرینم را از خانه ی مجازی جمع میکنم

دستان گرم تک تک دوستان عزیزم را میفشارم و یادشان را همواره در گوشه ای از خاطراتم دارم ...

طلوع طلوع: 23/11/1389    .....................  غروب طلوع: 4/8/1390

با نام تو آغاز کردم و با یاد تو نیز به پایان میرسانم....یا اَوَّلُ یا آخِر

خدانگهدار...

 خدانگهدار....(البته این بار برای همیشه)

 
تاریخ : چهارشنبه 90/8/4 | 4:56 عصر | نویسنده : طلوع | نظر

تاریخ : شنبه 90/7/16 | 3:51 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : چهارشنبه 90/6/9 | 6:44 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : دوشنبه 90/5/24 | 11:42 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : شنبه 90/5/15 | 3:26 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : سه شنبه 90/5/4 | 1:34 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : سه شنبه 90/4/14 | 11:36 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : شنبه 90/4/11 | 10:35 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : چهارشنبه 90/4/8 | 4:55 عصر | نویسنده : طلوع |

تاریخ : چهارشنبه 90/4/1 | 12:32 صبح | نویسنده : طلوع |